Pre developerov

V prípade, ak Vaša spoločnosť plánuje vybudovať vlastný projekt novej zástavby bytových domov, rodinných domov, či pozemkov, neváhajte sa obrátiť na našu spoločnosť Bývanie snov. Pre Váš projekt vieme zabezpečiť nasledovné služby:

Komplexný nábor nehnuteľností do ponuky

 • Zber informácií o projekte 
 • Fotografovanie exteriérov aj interiérov na profesionálnej úrovni
 • Spracovanie videoprezentácií projektu
 • Postupné aktualizovanie fotografií a videoprezentácií vždy po etapách výstavby projektu

Bývanie snov pre developerov

Vytvorenie kompletnej identity projektu

 • Vytvorenie názvu projektu
 • Navrhnutie a tvorba loga projektu 
 • Návrh a vytvorenie reklamných letákov, brožúr a katalógov 
 • Návrh a tvorba digitálnych bannerov 
 • Návrh a tvorba tlačených bannerov a billboardov 
 • Návrh a tvorba ostatných polygrafických produktov podľa požiadaviek developera

Propagácia nehnuteľností, internetový marketing

 • Vytvorenie vlastného webu projektu so SEO optimalizáciou
 • Vytvorenie vlastných propagačných stránok na sociálnych sieťach 
 • Tvorba a správa nepretržitej intenzívnej reklamnej kampane na Facebooku s využitím rôznych foriem zacielenia na koncového zákazníka 
 • Tvorba a správa nepretržitej intenzívnej reklamnej kampane na Googli s využitím rôznych foriem zacielenia na koncového zákazníka 
 • Tvorba a správa nepretržitej intenzívnej reklamnej kampane na YouTube 
 • Publikovanie všetkých nehnuteľností jednotlivo na všetkých relevantných slovenských internetových realitných portáloch (nehnutelnosti.sk, topreality.sk, reality.sk, byty.sk, novostavby.sk a na všetkých pridružených realitných portáloch, ktoré spadajú pod vyššie uvedené) 
 • Zabezpečenie TOP pozícií a zvýraznených pozícií nehnuteľností na všetkých relevantných slovenských internetových realitných portáloch 
 • Tvorba a publikovanie reklamných článkov na internete aj v printových médiách 
 • Stála TOP pozícia projektu na úvodnej stránke na našich webových stránkach www.byvaniesnov.sk 
 • Publikovanie a aktualizácia projektu na našich stránkach v sekcii novostavby
 • Neustála aktualizácia publikovanej inzercie vždy po etapách výstavby projektu (fotografie, video, nové informácie atď.) 
 • Prezentácia projektu a nehnuteľností v rámci našej nepretržitej televíznej projekcie vo výklade našej kancelárie 

Developerské projekty - Bývanie snov

Propagácia nehnuteľností, televízny, rozhlasový, printový a iný marketing

 • Reklamné kampane v televízii 
 • Reklamné kampane v rádiu 
 • Reklamné kampane v regionálnych printových médiách 
 • Reklamné kampane v printových médiách s celoplošnou pôsobnosťou 
 • Zabezpečenie a upevnenie veľkoplošných bannerov na nehnuteľnostiach v rámci projektu 
 • Reklamné kampane na Billboardoch, Bigboardoch a svetelných tabuliach

Zabezpečenie osobných obhliadok nehnuteľností

 • Nepretržité zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností 7 dní v týždni, 365 dní v roku vlastnými personálnymi kapacitami 
 • Pre zahraničných klientov zabezpečenie obhliadok a prezentácií nehnuteľností v anglickom jazyku 
 • Kancelárske priestory na Záhradnej 19 v Pezinku pre zabezpečenie podpisu zmlúv a komplexné zázemie pri predaji vrátane občerstvenia pre klienta 
 • Zabezpečovanie organizácie dispozičných zmien požadovaných klientmi 
 • Organizovanie Dní otvorených dverí spojené s hromadnými obhliadkami nehnuteľností a občerstvením pre klientov 
 • Aktívna komunikácia so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti 
 • Pravidelné informovanie developera o všetkých aktuálnych udalostiach vo vopred dohodnutom intervale

Pre developerov - Bývanie snov

Komplexné profesionálne hypotekárne poradenstvo 

 • Komplexný bezplatný hypotekárny servis pre všetkých klientov 
 • Zabezpečenie znaleckých posudkov na nehnuteľnosti pre financujúcu banku 
 • Úhradu nákladov na vytvorenie znaleckého posudku (v prípade ak klient využije služby našich hypotekárnych špecialistov)

Komplexný právny servis

 • Vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov pre prevod vlastníckeho práva z developera na klienta 
 • Zabezpečenie úprav, zmien a pripomienkovania zmlúv 
 • Zabezpečenie podpisov rezervačných zmlúv, kúpnych zmlúv, protokolov o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti a na všetkých ostatných zmluvných dokumentoch 
 • Kompletné zastrešenie developera aj klienta pri katastrálnom konaní – osobné predloženie všetkých potrebných dokumentov na príslušnom katastrálnom úrade 
 • Úhradu základného správneho poplatku za katastrálne konanie 
 • Zabezpečenie rôznych foriem financovania (notárska úschova, vinkulácia a pod.) 
 • Asistencia pri prepise odberateľa energií z predávajúceho na kupujúceho (správca bytového domu, voda, elektrina, plyn...) 
 • Odovzdanie listu vlastníctva novému majiteľovi

.