Prenájom

V živote každého z nás môže nastať situácia, kedy sa musíme poobhliadnuť po bývaní v podnájme. Ide zväčša o krátkodobé (podľa dohody môže byť aj dlhodobé) užívanie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy medzi vlastníkom nehnuteľnosti a nájomníkom. Aj keď sa hľadanie podnájmu môže na prvý pohľad javiť ako jednoduchá záležitosť, v praxi ide často o proces zložitejší.

Bývanie v podnájme

Hľadanie bývania v podnájme má svoje špecifiká. V prípade, že ste sa rozhodli poobhliadnuť sa po bývaní v podnájme je vhodné mať aký taký prehľad, aby ste sa vyhli sklamaniu z určitých skutočností.

Nájomné byty predstavujú v súčasnosti podľa štatistík len tri až štyri percentá z celkového počtu bytov v Slovenskej republike. Aj z tohto dôvodu sa Vám môže stať, že nájdenie vhodného bytu vo vami vybranej lokalite môže byť niekedy beh na dlhú trať. Pri výbere vhodného nájomného bytu by nemala byť hlavná podmienka výška nájomného. Do úvahy by sme mali vziať viacero parametrov. Toto sú hlavné parametre, s ktorými by sme mali kalkulovať pri výbere podnájmu: lokalita, poloha v rámci sídliska, vzdialenosť od pracoviska, občianska vybavenosť, poschodie, výťah, balkón, hlučnosť prostredia, stav rekonštrukcie, vybavenie a zariadenie bytu, internetová a televízna prípojka, budúce plány majiteľa s nehnuteľnosťou a mnohé iné.

Rovnako môžeme konštatovať, že bývanie v staršom panelovom bytovom dome poskytuje často menší komfort ako bývanie v novostavbe.

V prípade, že si nie ste istý ohľadom hľadania podnájmu a potrebujete poradiť s dôverou sa obráťte na náš tím odborníkov na Bývanie snov. Vyplňte nasledujúci formulár.

Podnikanie v podnájme

Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, sa podnikateľ môže dostať do situácie, kedy musí zvážiť hľadanie miesta, kde umiestniť (alebo premiestniť) prevádzku svojej spoločnosti. Toto rozhodnutie je nutné, obzvlášť pri podnikaní, veľmi citlivo zvážiť. Sídlo prevádzky vašej spoločnosti je pre Vás reprezentatívne miesto a vaším zákazníkom (klientom) hovorí veľa o tom, s kým majú dočinenia. Každému z nás je jasné, že umiestnenie butiku s luxusným oblečením do suterénu budovy, aj keď na hlavnej ulici, nie je najvhodnejší spôsob, ako prilákať zákazníkov. Prevádzka rýchleho občerstvenia v areáli priemyselného objektu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude dosahovať taký obrat ako rovnaká prevádzka v miestnom nákupnom centre. Mladý architekt, začínajúci svoju prax si tiež s určitosťou neotvorí svoju architektonickú kanceláriu v budove, ktorú práve uvoľnil miestny díler automobilovej značky na predmestí.

V prípade, že máte záujem o prenájom obchodných, či administratívnych priestorov, alebo sa zamýšľate nad premiestnením svojej prevádzky priemyselnej výroby do väčších priestorov, s istotou sa spoľahnite na náš tím profesionálov s ktorými spolupracujeme. Vyplňte nasledujúci formulár.

Ako to chodí v praxi

V prípade, že ste sa definitívne rozhodli pre bývanie v podnájme, skôr ako začnete hľadať konkrétnu nehnuteľnosť, mali by ste vedieť ako to chodí v praxi. Podmienky prenájmu bytov, aktuálne od 1. mája 2014, upravuje zákon č. 98/2014 Z.z. – Zákon o krátkodobom nájme bytu v súčinnosti so zákonom č.40/1964 Z.z v znení neskorších predpisov – Občiansky zákonník.  Tieto zákony, okrem iného, upravujú aj vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom.

Čo sa týka finančných podmienok prenájmu, zvyčajne platí nájomca vopred trojnásobok nájomného.

Prvá časť je štandardné nájomné, ktoré sa platí vopred na nasledujúci mesiac.

Druhou časťou je kaucia. Kauciu si stanovuje prenajímateľ a býva zvyčajne vo výške jedného mesačného nájmu. V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, kedy majiteľ požaduje vyššiu kauciu. Táto kaucia slúži prenajímateľovi na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou bytu v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné, za nedoplatky na nájomnom resp. energiách, prípadne na pokrytie škôd spôsobených nájomníkom. Po ukončení nájomnej zmluvy, v prípade, že nájomník riadne platil nájomné, nevznikli žiadne nedoplatky na energiách a nájomník nespôsobil žiadne škody vážnejšieho charakteru, kaucia je štandardne vrátená nájomcovi v plnej výške.

Tretia časť spomínanej platby je provízia realitnej spoločnosti. Tá býva štandardne taktiež vo výške jedného mesačného nájomného, pokiaľ sa jednotlivé strany nedohodnú inak. Za určitých okolností môže prísť k dohode medzi prenajímateľom a nájomcom, kedy každý znáša polovicu provízie realitnej spoločnosti. Provízia realitnej kancelárie štandardne zahŕňa vypracovanie nájomnej zmluvy, poplatky za inzerciu, prezentáciu a marketing nehnuteľnosti a ďalšie náklady spojené s propagovaním prenajímanej nehnuteľnosti.

.