Neférové praktiky niektorých realitných kancelárií

Poskytovanie služieb formou realitnej činnosti je biznis ako každý iný. Bohužiaľ, tak ako to už v živote býva, nie všetky spoločnosti pristupujú k poskytovaniu realitných služieb najférovejším spôsobom. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme najčastejšie používané psychologické a marketingové triky, ktorými zvyšujú niektoré nečestné spoločnosti svoj obrat. Je len na Vás, či podobným trikom podľahnete, alebo ich odhalíte už v zárodku a uvedomíte si, že pokiaľ na Vás niekto používa tieto triky už na začiatku, bude ich určite používať v priebehu celého trvania obchodu. V skratke, psychológia obchodu sa vždy používala, používa sa v súčasnosti a bude sa používať aj v budúcnosti. Poďme sa teda pozrieť bližšie na neférové, alebo špinavé praktiky niektorých realitných kancelárií.

Spoločnosť Bývanie snov zakladá svoju činnosť na férovom a korektnom prístupe k našim klientom. Robíme všetko preto, aby ste sa pri spolupráci s nami s podobným konaním nestretli.

„Hľadám dvojizbový, alebo trojizbový byt vo vašej lokalite pre konkrétneho klienta.“

Podobné slogany často nachádzame na letákoch v našich schránkach. Skutočne by realitný maklér hľadal byt pre svojho potenciálneho klienta v ére internetu zastaraným spôsobom roznášania letákov do všetkých schránok na sídlisku, prípadne v meste? Alebo by vylepoval tento text s nastrihanými prúžkami s telefónnym číslom na všetky vchodové dvere na sídlisku prípadne v meste? To asi nie. Ide skôr o marketingové praktiky náboru nehnuteľností do ponuky makléra. Takýto maklér roznáša spomínané letáky s nádejou, že vlastníci nehnuteľností, ktorí zvažujú predaj nehnuteľnosti ho budú kontaktovať. V prípade, že sa tak stane, nasleduje výhovorka, že spomínaný záujemca už svoje bývanie našiel. Určite Vám však nezabudne ponúknuť svoje služby.

„Vykúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti“

V tom lepšom prípade ste natrafili na naozaj seriózneho obchodného partnera, ktorý má dostatočný kapitál na to, aby skupoval nehnuteľnosti v hotovosti. Buďme však realisti a uvedomme si, že nikto nevykúpi vašu nehnuteľnosť len preto, že Vy ju potrebujete súrne predať. Po ohodnotení ceny Vašej nehnuteľnosti nasleduje ponuka realitnej kancelárie, ktorá sa však málokedy vyšplhá nad 70% trhovej ceny nehnuteľnosti. V prípade, že navrhovanú cenu nebudete akceptovať, maklér Vám rád ponúkne spoluprácu pri predaji, prípadne Vám ponúkne „exkluzívnu“ spoluprácu. Zväčša tak ide len o spôsob, ako sa dostať ku konkrétnemu klientovi, ktorý má reálny záujem predať svoju nehnuteľnosť.

„Rozhodujte sa rýchlo, pretože máme aj iného záujemcu“

Ide o klasickú praktiku nielen realitných spoločností, ale aj obchodníkov ako takých. Málokto z nás naletí na podobné triky a treba priznať, že obchodník používajúci túto taktiku sa často sám dostane do trápnej situácie, keď je opačnou stranou odhalený. Psychológia predaja však funguje, a či si to pripustíme, alebo nie, pôsobí na každého z nás.

Tieto praktiky však treba vyhodnocovať veľmi citlivo, pretože občas sa naozaj môže stať, že „ďalší záujemca“ reálne existuje a nehnuteľnosť, ktorá sa Vám tak páči, bude predaná skôr ako sa rozhodnete. Rozhodujte sa preto flexibilne, ale snažte sa nepodľahnúť umelo vytvorenému nátlaku, a neurobiť rozhodnutie, ktoré by ste neskôr ľutovali.

Na obhliadke: ,,Prepáčte, ponáhľam sa. Mám totiž ďalšiu obhliadku...“

Ak tieto slová počujete z úst makléra už po pätnástich minútach obhliadky, vedzte že máte dočinenie buď s úplným amatérom, alebo s manipulátorom. Takýto maklér sa v zásade pokúša o dve veci. V prvom rade na Vás vytvára psychologický nátlak. Pod tlakom nedostatku času má totiž človek tendenciu sa rýchlejšie rozhodovať. V ďalšom rade sa maklér snaží vyhnúť tomu aby ste na nehnuteľnosti nachádzali nedostatky, prípadne aby ste tak nemali argumenty pre zjednávanie ceny. Nech už je pravda vo Vašom konkrétnom prípade, akákoľvek, vedzte, že skutočný realitný profesionál má na Vašu obhliadku toľko času, koľko budete potrebovať Vy.

V prípade, že sa do podobnej situácie dostanete, neváhajte sa voči podobnému nátlaku ohradiť.

„Obslúžime Vás exkluzívne.“

Podpísať realitnej kancelárii exkluzívnu zmluvu o poskytovaní realitných služieb v praxi znamená, že sa určitým spôsobom na zmluvne dohodnuté obdobie zaväzujete realitnej kancelárii, že Vašu nehnuteľnosť nepredáte inou cestou ako cez danú realitnú kanceláriu. V prípade, že si počas dohodnutého časového obdobia nájdete kupca Vašej nehnuteľnosti sami, ste povinný využiť služby práve tej realitnej kancelárie, s ktorou máte podpísanú exkluzívnu zmluvu, a zaplatiť realitnej kancelárii plnú výšku dohodnutej provízie. V prípade, že sa v tomto období rozhodnete uskutočniť celý predaj na vlastnú päsť, zaplatíte realitnej kancelárii pokutu v plnej výške zmluvne dohodnutej provízie. To všetko by bolo v poriadku, keby sankcie a pokuty neboli na zmluvách písané zväčša drobným písmom, v horšom prípade Vás maklér na možnú pokutu vôbec neupozorní.

Exkluzívna zmluva však môže byť pre Vás za určitých podmienok aj výhodná. Realitné spoločnosti totiž často ponúkajú pre exkluzívne zmluvy rôzne marketingové výhody, ktoré by Vám bez podpísania exkluzívnej zmluvy neposkytla.

V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, keď si realitná kancelária pri podpísaní exkluzívnej zmluvy vyžaduje okamžité zaplatenie provízie. Je nutné si však uvedomiť, že realitná kancelária v tomto prípade nemá nikdy stanovený termín do kedy musí Vašu nehnuteľnosť predať.

Pri podpisovaní exkluzívnej zmluvy je teda nanajvýš vhodné riadne sa oboznámiť s celou zmluvou a prehodnotiť všetky jej výhody aj nevýhody.

Umelé znižovanie ceny Vašej nehnuteľnosti

Počas našej praxe sme sa viackrát stretli so situáciou, keď realitná kancelária umelo znižovala predajnú cenu nehnuteľnosti, na ktorej sa dohodla s majiteľom. Realitná kancelária predávala určitú nehnuteľnosť. Majiteľ požadoval za túto nehnuteľnosť sumu 90.000,- Eur a s maklérom sa dohodli, že si túto sumu navýši o svoju províziu na 92.000,- Eur. Keďže maklér nebol schopný predať danú nehnuteľnosť už dlhšiu dobu, svojvoľne sa rozhodol znížiť cenu nehnuteľnosti na cenu 89.900,-, čo predstavuje cenu ešte nižšiu, ako požaduje samotný majiteľ. Pri tomto neférovom ťahu maklér očakával, že na nižšiu cenu sa nájde záujemca o kúpu nehnuteľnosti podstatne skôr. V prípade, že by sa nejaký záujemca ozval a prejavil by záujem o nehnuteľnosť, realitná kancelária by kontaktovala majiteľa nehnuteľnosti s tým, že má vážneho záujemcu, ale je ochotný za danú nehnuteľnosť zaplatiť len sumu 89.900,- Eur. Keďže nehnuteľnosť sa predávala už dlhšie obdobie a majiteľ potreboval súrne peniaze napríklad na kúpu inej nehnuteľnosti, súhlasil teda s navrhnutou cenou. Majiteľ nehnuteľnosti tak v konečnom dôsledku dostal za svoju nehnuteľnosť namiesto očakávanej sumy 90.000,- Eur len sumu 89.900,-. Avšak až po podpísaní všetkých dokumentov súvisiacich s prevodom vlastníctva, sa majiteľ dozvedel, že musí ešte zaplatiť províziu realitnej kancelárie vo výške 2.000,- Eur. Výsledná suma, ktorú tak majiteľ nehnuteľnosti dostal za svoju nehnuteľnosť bola len 87.900,- Eur, čo je o 2.100,- Eur menej, ako požadoval. Nič by na tom nebolo zlé, keby majiteľ vedel, že jeho nehnuteľnosť realitná kancelária neponúkala za vopred dohodnutú sumu s podmienkou, že províziu bude hradiť kupujúci, ale cena nehnuteľnosti bola umelo znížená bez vedomia majiteľa a navyše plnú výšku provízie realitnej kancelárie musel uhradiť taktiež sám majiteľ.

Ako sa voči takýmto praktikám chrániť? V prípade, že predávate svoju nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, pravidelne si kontrolujte, za akú cenu daná spoločnosť Vašu nehnuteľnosť ponúka. V prípade, že je cena ponúkanej nehnuteľnosti nižšia ako požadujete a táto cena bola znížená bez Vášho vedomia, neváhajte sa voči takémuto konaniu ohradiť. Skôr ako nadviažete spoluprácu s akoukoľvek realitnou kanceláriou, dôkladne si ju preverte a pýtajte sa na všetky detaily a podmienky predaja skôr ako čokoľvek podpíšete.

Spoločnosť Bývanie snov s.r.o. svojich klientov pravidelne kontaktuje a všetky zmeny predajných podmienok ohľadne nehnuteľnosti konzultuje s majiteľmi. Akékoľvek zmeny ohľadne predajných podmienok sú vopred odsúhlasené majiteľom predávanej nehnuteľnosti. Naša realitná spoločnosť informuje kupujúceho aj predávajúceho o všetkých skutočnostiach, ktoré sú nám známe, tak aby boli všetky strany realitného obchodu spokojné.

Iné realitné podvody - volavka

V praxi sa občas stretávame so situáciami, kedy sa snaží kupujúci obísť realitnú kanceláriu podvodným spôsobom. Záujemca si vytipuje nehnuteľnosť a následne reaguje na inzerát a kontaktuje realitnú kanceláriu, pričom prejaví záujem o obhliadku vytipovanej nehnuteľnosti. Takýto človek sa zvyčajne správa už na samotnej obhliadke zvláštne. Po ukončení obhliadky sa snaží rôznymi spôsobmi majiteľa kontaktovať s tým, že o kúpu nehnuteľnosti má záujem, ale len v prípade, že predaj prebehne bez realitnej kancelárie. Túto požiadavku zvyčajne odôvodní tým, že obidve strany ušetria. Ak majiteľ nehnuteľnosti s takýmto postupom súhlasí, ľahko sa môže stať, že jediný kto týmto krokom ušetrí je kupujúci, ktorý sa snaží cenu nehnuteľnosti „očistiť“ od provízie realitnej kancelárie. V tomto prípade však aj reálne hrozí, že potenciálny záujemca o nehnuteľnosť svoj záujem len predstiera a v konečnom dôsledku sa môže ukázať, že išlo o podvodníka. V týchto prípadoch býva po naletení podvodníkovi často už neskoro a majiteľ nielenže môže prísť o nehnuteľnosť ale nemusí dostať ani žiadne peniaze. Dokonca aj v prípade, že nepôjde o podvodníka, v priebehu realitného obchodu môže prísť k akýmkoľvek neočakávaným situáciám a komplikáciám, ktoré nebude vedieť vyriešiť ani kupujúci, ani predávajúci. Možno bude nutné osloviť právnika, ktorého však kupujúci určite nebude ochotný zaplatiť. V konečnom dôsledku, obísť realitnú kanceláriu s vidinou malého zisku, môže stáť majiteľa nehnuteľnosti nielen veľa peňazí, ale aj veľa času a nervov.

V prípade, že si nie ste istý s bezpečným postupom pri predaji Vašej nehnuteľnosti s istotou sa obráťte na Vašu overenú realitnú spoločnosť.

.