Diskrétny predaj nehnuteľnosti

Služba Diskrétny predaj je určená pre všetkých klientov, ktorí si želajú predávať svoju nehnuteľnosť diskrétne. Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy z rôznych dôvodov nechce propagovať predaj svojej nehnuteľnosti verejne. V spoločnosti Bývanie snov myslíme aj na tieto situácie a preto ponúkame možnosť diskrétneho predaja. O skutočnosti, že klient nehnuteľnosť predáva, sa tak nedozvie nikto z rodiny, známych, zo susedov, dokonca ani nikto z verejnosti. Všetky obhliadky nehnuteľnosti prebiehajú anonymne, bez prítomnosti predávajúceho. Kúpna zmluva a ostatné dokumenty potrebné na prevod vlastníctva sú podpísané zástupcom predávajúceho na základe úradne overeného splnomocnenia na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

.